تحصيل در آلمان به زبان انگليسي

تحصيل در آلمان به زبان انگليسي
لذا در رابطه با تأسيس جنسين رايشي، نقطه نظرهاي مخالف نيز با گذشت زمان به وجود آمد. بسياري از شهروندا د .... م . T ن جنوب ألمان اعتقاد داشتند كه آنها فقط بايد دهان خود را ببندند، لذا د ماليات بدهند و سرباز در اختيار بگذارند، علاقه اي به سلطه پادشاه پروس بر رايش آلمان نداشتند.هزينه تحصيل در آلمان 2016 قانون سوسياليستها و حقوق اجتماعي تاسيس رايش المان يك مسئله مهم و توسعه و پيشرفت بخش هاي كشاورزي و صنايع، مسئله مهم ديگري محسوب مي گرديد. در آن زمان، مسئله دوم براي مردم از اهميت بيشتري برخوردار بود. روند سريع صنعتي شدن، زندگي مردم را به شدت تغيير داده بود. اكثر كشاورزان به كارگران صنعتي مبدل و در نتيجه بسياري از روستانشينان اجبارا شهرنشين شده بودند. محل هاي مسكوني و محل كار افراد از يكديگر جدا شده بود. شكل سنتي فاميل هاي بزرگ كه معمولا در يك مكان زندگي مي كردند تغيير يافته و همه چيز در حال تغيير و تحول بود. شرايط تحصيل در آلمان رايگان شكل ظاهري شهرها به شدت تغيير پيدا كرده بود. اگر شهر برلين در سال ۱۸۵۰، جمعيتي بالغ بر چهارصد هزار نفر داشت در سال ۱۹۰۰ به دو ميليون نفر افزايش پيدا كرد. در هامبورگ نيز در طول مدت كوتاهي جمعيت از ۱۳۰۰۰۰ نفر به .....۷ نفر افزايش يافت. وضعيت در ساير شهرها هم به همين ترتيب بود: افزايش سريع جمعيت. سرعت افزايش جمعيت به حدي بود كه از سرعت خانه سازي عقب ماند و لذا اجاره تمدن در مدت كوتاهي، به شدت افزايش يافت. به صورتي كه برخي از مهاجرين كارگر، قادر به پرداخت اجاره مسكن نبودند. لذا آنها مجبور شدند كه در حاشيه شهرها براي خود و خانواده، سر پناهي موقتي از چوب بسازند. شرايط تحصيل در آلمان در اين زمان ها در آلمان، اولين "اطاق هاي اجاره اي" براي كارگران و خانواده آنها ساخته شد. اين اطاقهاي مسكوني بسيار كوچك با طول و عرض چهار متر در سه متر بودند. 


نوشته شده توسط Shirin | ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۰:۵۰ | آرشيو نظرات (0) | ادامه مطلب

[ ۱ ]

تمام حقوق متعلق به titablog ميباشد

بزرگ ترین مرجع قالب وبلاگ طراحی سایت سیستم مدیریت آگهی